http://yorkshireterrier.ru/ > , !

, !


17 2013. : tifahi
- -.
, ! ! , .
, , . . , . , . . . .
, : , !
, , , , .
! - - , , . .
, !
? ! ,

   ,  !   ,  !   ,  !